Kaş Marina Kaş, Antalya

Arsa, Kaş’ın batısında, ana kara ile Çukurbağ Yarımadası arasında kalan Bucak Denizi’ne paralel uzanmaktadır. Yaklaşık 1200 m. uzunlukta, 90 ile 25 m. arasında değişen genişlikte ve doğası gereği çizgisel bir yerleşime sahiptir. Ana girişten batıya doğru saniter, market, yat satış üniteleri, cafe-sğa, restaurant, yönetim, 2. saniter ve en sonda da yat kulübü, girişten doğuya doğru kamu ofisi, personel yemekhanesi, soyunma-duş ve WC’lerin bulunduğu teknik bina ve atölyeler bulunmaktadır.Doğu tarafının en sonunda ise çekek yeri, jeneratör, trafo, akaryakıt tankları, su deposu, teknik hacimler ve hangar yer almaktadır. Binaların çoğu Doğu-Batı ekseninde yerleştirilmiş ve çatıları güneş kollektörü işlevi görmektedir. İşlevsel, sade, yöresel ve çevreci bir proje olması için gayret gösterilmiştir.

İşveren Makmarin Kaş Marina İşletmeciliği
Proje Tarihi 2008 – 2009
Proje Alanı 62.575 m2
Yapı Alanı 4.988 m2
Proje Hizmetleri  Kesin Proje Uygulama Projesi ve Detaylar

İletişim

Fenerkalamış cad. Tibaş Belvü Sitesi No:110 A2 BLOK No:10 / Fenerbahçe /Kadıköy/İstanbul

02163024563

mutlu@cemalmutlu.com